Materské centrum Nezábudka

Príspevky na krúžky a aktivity

Platí od 1.9.2016

Svet je jéééj...!!!

Príspevok  25 € / 9 stretnutí

Montessori v Nezábudkove

 

Farbičkovo

Príspevok 3,50 € / doobedie

                2 €   /  poobedie

                 súrodenec + 1 €

Príspevok 25€  / 7 stretnutí

Vesmírni priatelia - Kozmická výchova

Príspevok 25 € / 9 stretnutí
Bublinka a jej kamaráti Príspevok   1€  / herňa
Hopsasa

Príspevok 15 € /  6 stretnutí

Rozprávky Víly Dobromily

Príspevok  20€ /  10 stretnutí

Cvičme v rytme s Bublinkou Príspevok 12,50 € / 5 + 1 hodina
     

Príspevok   2,50 € / jednorázovo