Materské centrum Nezábudka

O Nás

    Materské centrum Nezábudka je Občianske združenie založené mamičkami na materskej dovolenke. Materské centrum vedú mamy. Sme ako vy. Sme mamičky ako každé iné a máme rovnaké starosti ale predovšetkým radosti s našimi deťúrencami počas obdobia materskej a rodičovskej dovolenky.

MC Nezábudka je miesto pre všetky rodiny. Sem prichádzajú mamičky s dietkami, aby počas materskej, či rodičovskej dovolenky, kedy sa celé dni starajú o deti, predišli možnej izolácii, s možnosťou realizácie.

Uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti.

Zároveň je to miesto, ktoré svojimi aktivitami reflektuje na potreby mladých rodín ( príprava na materstvo a rodičovstvo, prevencia v popôrodných depresiách, herne, špecializované krúžky, prednášky, školenia..).

Aktivity sú zamerané aj na pomoc sociálne, či akokoľvek vylúčeným skupinám rodín, na in – a neformálne vzdelávanie detí i dospelých, organizovanie podujatí , spolupráca s prorodinnými organizáciami v meste.

Nezábudka ponúka bezpečný priestor pre obete domáceho násilia, odbornú i materiálnu pomoc. Venuje sa prevencii v rodinách, prepája generácie a pripravuje rodiny na ďalšie životné etapy v komunite ( prvé socializácie v kolektíve, príprava do MŠ, ZŠ,..)

Sme prvým Materským centrom v Žiline, ktoré organizovalo podujatie Míľa pre mamu.

Privítame každú jednu ruku (hlavu), ktorá by sa chcela pridať medzi nás a tak nám pomáhať tvoriť zaujímavejší program nášho - Vášho Materského centra.