Materské centrum Nezábudka

Kontakt

Občianske združenie – Materské centrum Nezábudka
Sídlo: Severná 2809/31, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združene
IČO: 37964046
Prevádzkové priestory: Jarná 20 (Hliny VII, budova Základnej školy)

číslo účtu: 2200704298/8330, Fio, a.s.

IBAN: SK15 8330 0000 0022 0070 4298

info@nezabudkovo.eu

Katarína Jarinová- štatutárka
+421 902 355 592 monteherna@nezabudkovo.eu